سرویس‌های دوره ای
EN

سرویس های دوره ای، مجموعه ای از بازدیدها و تعویض ها می باشند که در آنها قطعاتی که طول عمرشان به پایان رسیده تعویض می شوند و بازرسی هایی که بواسطه آنها می توان ایرادات احتمالی را روئیت و از خرابی قطعات مرتبط در آینده جلوگیری نمود انجام می گیرند.

 

انجام به موقع این سرویس ها علاوه بر پا برجا نگاه داشتن گارانتی خودرو، میزان اطمینان از سلامت آن را نیز افزایش می دهد.

 

بخاطر داشته باشید کیلومترهای ذکر شده در این جدول برای شرایط مساعد می باشند. درصورت رانندگی در هر یک از شرایط ذیل، مسافت های ذکر شده را نصف نمایید.

دقت نمایید فیلتر روغن، روغن موتور و فیلتر هوا می بایست حداکثر هر 12 ماه یک بار تعویض شوند هرچند مسافت طی شده کمتر از 10 هزار کیلومتر باشد.

شرح موارد کنترلی

کیلومتر × 1000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

l

تعویض فیلتر هوا

l

تعویض فیلتر هوای اتاق

l

بازدید ترمز دستی

l

بازدید لنت  ترمز جلو و عقب

l

بازدید دیسک ترمز جلو و عقب

l

بازدید انتهای میل فرمان، جعبه فرمان و گردگیر

l

بازدید سیستم تعلیق

l

بازدید گردگیرهای پلوس

l

بازدید لوله ها و اتصالات سیستم ترمز و کنترل یونیت VSA

l

بازدید سطح سیالات محفظه موتور

l

بازدید سیستم اگزوز

l

بازدید باتری و اتصالات

l

بازدید لوله ها و اتصالات سیستم سوخت رسانی

l

بازدید تسمه دینام

l

تعویض شمع

 

l

 

l

 

l

 

تعویض فیلتر بنزین

هر 2 سال یا 40 هزار کیلومت

جابجایی لاستیک ها

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

 

l

تعویض روغن دیفرانسیل1

 

l

 

l

 

l

 

تنظیم فشار باد لاستیک ها

l

تعویض روغن گیربکس CVT

هر 2 سال یا 40 هزار کیلومتر

تعویض روغن گیربکس AT

هر 3 سال یا 60 هزار کیلومتر

تعویض مایع خنک کننده رادیاتور

هر 3 سال یا 80 هزار کیلومتر

تعویض روغن ترمز

هر 2 سال

دستگاه عیب یاب

l