EN


کسب رتبه نخست رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش گلرنگ موتور فامیلی

کسب رتبه نخست رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش گلرنگ موتور فامیلی
نتایج حاصل از سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از میزان و نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکتهای واردکننده خودرو،متعلق به 6 ماهه نخست سال 95 توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر گردید.
چهارشنبه1دي1395 ساعت 1:44
چاپ Share

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI) به عنوان نهاد ثالث و معتمد وزارت صنعت،معدن و تجارت برای نهمین سال پیاپی به اندازه گیری رضایتمندی مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش خودروهای سواری پرداخت و نتایج به دست آمده حاکی از کسب رتبه نخست شرکت گلرنگ موتور میباشد.

در آزمون اندازه گیری رضایت مشتریان در 6 ماهه نخست سال95 با تحقیق بر روی 562328 نفر از مشتریانی که به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش 22 شرکت عرضه کننده خدمات پس از فروش خودروهای سواری مراجعه نموده اند و انجام مصاحبه، نتایج قابل اتکایی به دست آمد که در این میان میتوان به کسب رتبه نخست توسط گلرنگ موتور(نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش خودروهای هوندا در ایران)، با کسب رتبه افتخار آمیز 780  مابین شرکتهای دارای 10 نمایندگی و کمتر اشاره نمود.

هر ساله در مطالعه رضایتمندی مشتریان از خدمات شرکتهای خودرویی وارداتی،شاخص های مهمی همچون "زمان صرف شده جهت انجام تعمیرات" ، "برخورررد   و پاسخ گویی" ، "هزینه پرداختی و کیفیت خدمات" و " توزیع شبکه خدمات پس از فروش" مورد سنجش قرار میگیرد.