EN

موسسه تحقیقاتی تخصصی خودرو Kelley Blue Book،هوندا را به عنوان با ارزشترین برند خودرویی در سال 2017 نام گذاری و معرفی نمود.

ادامه خبر

شرکت گلرنگ موتور فامیلی پس از گسترش شبکه فروش و خدمات خود در سراسر ایران، این بار شروع به فعالیت در مناطق آزاد نمود.

ادامه خبر

شماره گذاری خودروهای CR-V کانادایی، یکی از موفق ترین شاسی بلندهای هوندا پس از انتظار و تلاش های فراوان آغاز گردید.

ادامه خبر

در تاریخ 22دسامبر سال 2016 اعلام گردید که هوندا به آمار تولید 100 میلیون خودرو به صورت تجمیعی در کل دنیا دست یافته است.

ادامه خبر

http://golrangmotor.com/news/show/36/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AD-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86

ادامه خبر

نتایج حاصل از سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از میزان و نحوه ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکتهای واردکننده خودرو،متعلق به 6 ماهه نخست سال 95 توسط سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر گردید.

ادامه خبر